સુરત માં આવેલા ભવ્ય ફાર્મહાઉસ

તમારી ઘરની માત્ર થોડા અંતરેના વિસ્તારમાં ખુબ જ સસ્તા ભાડા પર મળશે

ઓનલાઇન બુકીંગ સુવિધા પણ ઉપ્લબ્ધ છે.

તદ્દન નવા આકર્ષક સ્વીમીંગપુલ સાથે વેકેશનની મજા માણો

રહેવાની, ખાવાની, અને ખુબ મોટા ગાર્ડન સાથે બધી સુવિધા મળી રહેશે.

તો રાહ શેની જુઓ છો આજે જ તમારી ફેમિલી અને મિત્રો સાથે રજા નો આનંદ માણો